Vickerinas's Daisy
"Svea"
Till
Hammersmölles
E .........